• Osłony przewodów hydraulicznych

    Wysokiej jakości osłony mogą znacząco przedłużyć okres użytkowania przewodu.

Podstawowym celem stosowania osłon na węże hydrauliczne jest zmniejszenie wpływu tarcia na trwałość przewodu. W niektórych sytuacjach nie zawsze jest możliwe ograniczenie ścierania się węża przez odpowiedni montaż. Użycie odpowiednich osłon jest wtedy rozsądnym środkiem zaradczym.

W sprzedaży posiadamy osłony spiralne wykonane z wysoce trudnościeralnego tworzywa. Są one dodatkową barierą w dostępie do węża. Ułatwiają też ślizganie się przewodu co znacząco zmniejsza tarcie, rozwiązując problem u podstaw.