• Węże PTFE antystatyczne

    W pewnych warunkach standardowe węże PTFE mogą gromadzić znaczące ładunki elektryczne. Elektryczność statyczna jest poważnym zagrożeniem w przestrzeniach gdzie węże są użytkowane. Stosowanie specjalnych dodatków do PTFE pozwala na zwiększenie przewodności elektrycznej tworzywa i rozwiązuje ten problem. W jakich okolicznościach należy korzystać z węży z antystatycznego PTFE?

Przed czym chronią antystatyczne węże teflonowe?

Standardowy teflon jest dobrym izolatorem elektrycznym, więc nie przewodzi również ładunków statycznych, które mogą się zgromadzić po wewnętrznej stronie węza. Niesie to za sobą ryzyko niebezpiecznego iskrzenia, mogącego być przyczyną uszkodzenia węża lub nawet pożaru.

Gromadzenie się ładunków statycznych następuję w specyficznych okolicznościach. W sytuacji gdy przez wąż płynie substancja, która posiada właściwości elektryzujące lub przenosi potencjały elektryczne może dojść do zgromadzenia się tych ładunków na ściance węża. Ponadto gdy substancja ta jest jednocześnie słabym przewodnikiem ładunki pozostają na powierzchni teflonu, aż ich potencjał pozwoli na gwałtowne rozładowanie, którego skutkiem jest powstanie łuku elektrycznego.  

Iskra przez zjawisko elektroerozji może doprowadzić do uszkodzenia warstwy teflonu, co spowoduje rozszczelnienie węża. W przypadku gdy transportowana wężem substancja jest łatwopalne pojawia się ryzyko jej zapłonu. W przestrzeniach zagrożonych wybuchem samo pojawienie się iskry niesie poważne ryzyko, niezależnie czy substancja która płynie wężem jest palna czy też nie.

Karbowany wąż z antystatycznego teflonu zabezpieczony oplotem stalowym

Antystatyczny wąż PTFE – właściwości

W celu zapobieganie ryzyku gromadzenia się ładunku producenci, przez różne domieszki, zwiększają przewodność elektryczną PTFE. Warstwa wewnętrzna węża pozwala przez to na stopniowe rozładowywanie zapobiegając nagromadzeniu się ładunków.

Najczęściej na etapie produkcji dodaje się sproszkowany grafit, który jest świetnym przewodnikiem. W tym przypadku całe rura PTFE pozwala na przenikanie ładunków do oplotu stalowego lub do końcówek. W sytuacji, gdy instalacja jest należycie uziemiona problem elektryczności statycznej zostaje rozwiązany.

Oprócz właściwości antystatycznych węże teflonowe z dodatkiem grafitu mają dodatkowo zmniejszony współczynnik tarcia. Warto zwrócić uwagę, że teflon już sam w sobie ma właściwości ślizgowe, więc w tym przypadku produkt odznacza się bardzo niskimi oporami przepływu.

Wąż teflonowy antystatyczny w oplocie

Kiedy należy stosować antystatyczne węże teflonowe?

Dobierając właściwy produkt każdorazowo należy przeprowadzić audyt zagrożeń związanych z jego stosowaniem. Zaleca się stosowanie węży z antystatycznego teflonu między innymi:

  • w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • do przepływu substancji łatwopalnych będących dielektrykami (szczególnie z dużymi szybkościami) nafty,
  • do transportu substancji sypkich powodujących elektryzowanie się powierzchni,